Sơ đồ thiết kế tuyến bay

ỨNG DỤNG KỸ THUẬT ĐỊNH VỊ ĐIỂM CHÍNH XÁC (PPP) ĐỂ XÁC ĐỊNH TỌA ĐỘ TÂM ẢNH CỦA THIẾT BỊ BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI

Hội thảo toàn quốc “Nghiên cứu ứng dụng, phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia – Vai trò của công nghệ đo đạc bản đồ hiện đại” Phạm Cần*, Nguyễn Ngọc Lâu** *Công ty TNHH Tư vấn Khảo sát và Xây dựng Đại Nam, **Bộ môn Địa Tin học – Trường […]

IMPROVING ACCURACY OF REAL TIME KINEMATIC POSITIONING BY USING PPP WITH IGS-RTS CORRECTIONS

International Symposium on Geoinformatics for Spatial Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences 2018 (GIS-IDEAS) Lau N. Nguyen and Can Pham *BACH KHOA UNIVERSITY, HO CHI MINH, VIET NAM **DAI NAM CONSTRUCTION AND SURVEY CONSULTANCY COMPANY LIMITED ABSTRACT The accuracy of real time single point positioning using the broadcast ephemeris is at the meter level, […]

KHẢO SÁT ĐỘ CHÍNH XÁC SỐ HIỆU CHỈNH THỜI GIAN THỰC CỦA IGS VỀ QUỸ ĐẠO VÀ ĐỒNG HỒ VỆ TINH GPS

HỘI NGHỊ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ LẦN THỨ 15, ĐHBK-HCM, 20-10-2017 • Nguyễn Ngọc Lâu • Phạm Cần University of Technology, VNU-HCM (Manuscript Received on September 15th, 2017, Manuscript Revised October 09th, 2017) TÓM TẮT: Độ chính xác của quỹ đạo và đồng hồ vệ tinh là yếu tố quan trọng nhất trong việc […]

RESEARCH ON APPLICATION OF RTPPP FOR THE HYDROGRAPHIC SURVEYING IN VIETNAM

Can PHAM and Lau Ngoc NGUYEN, Vietnam Keywords: RTPPP, IGS-RTS Corrections, Bathymetric, Maritime Applications, Real-time Kinematic Positioning, Hydrographic Surveying, Offshore Surveying SUMMARY At present, the real-time kinematic relative positioning techniques such as DGPS and RTK are being used widely for hydrographic surveying in order to determine the horizontal position of river/sea bottom points. Limitations of […]

Chat ngay với chúng tôi!
Liên hệ hotline để được tư vấn!