Đo vẽ công trình ngầm

ĐO VẼ CÔNG TRÌNH NGẦM

ĐO VẼ CÔNG TRÌNH NGẦM Các loại công trình ngầm Đường ống tự chảy: gồm hệ thống nước thải, tiêu nước mưa thường được xây dựng dưới dạng phi kim loại, bê tông cốt thép. Tại các vị trí góc ngoặt, thay đổi đường kính, độ dốc hoặc trên đường ống thẳng cách 50-100 thường […]

Đo vẽ hoàn công

ĐO VẼ HOÀN CÔNG CÔNG TRÌNH

ĐO VẼ HOÀN CÔNG CÔNG TRÌNH Đo vẽ hoàn công là gì? Đo vẽ hoàn công là đo đạc xác định vị trí, cao độ, hình dáng, kích thước thực tế của công trình đã được xây dựng xong từng phần hay toàn phần rồi biểu diễn lên giấy. Độ chính xác đo vẽ hoàn […]

Lưới khống chế trắc địa công trình

LƯỚI KHỐNG CHẾ TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH

LƯỚI KHỐNG CHẾ TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH Chọn mặt chiếu và hệ thống tọa độ trong trắc địa công trình Công tác trắc địa công trình thường tiến hành trên mặt đất (mặt phẳng ngang) còn số liệu tọa độ Nhà nước (X, Y) theo hệ tọa độ VN2000 (phép chiếu UTM). Như vậy ta […]

WHAT IS LIDAR?

LIDAR — Light Detection and Ranging — is a remote sensing method used to examine the surface of the Earth. LIDAR, which stands for Light Detection and Ranging, is a remote sensing method that uses light in the form of a pulsed laser to measure ranges (variable distances) to the Earth. These light pulses—combined with other data recorded by the […]

Chat ngay với chúng tôi!
Liên hệ hotline để được tư vấn!