TẢI TÀI LIỆU & PHẦN MỀM

STT
PHẦN MỀM CHUYÊN DỤNG
DOWNLOAD

1

PHẦN MỀM XỬ LÝ ẢNH – AGISOFT METASHAPE PROFESSIONAL

2

PHẦN MỀM KHẢO SÁT HÃNG SOUTH – ESGTAR 5.0

3

GOOGLE EARTH PRO

4

PHẦN MỀM GLOBAL MAPPER

5

PHẦN MỀM CHUYỂN RINEX HÃNG SOUTH – STH2RINEX

6

PHẦN MỀM KHẢO SÁT SURPAD 4.2

7

PHẦN MỀM GNSS MÃ NGUỒN MỞ RTKLIB

8

PHẦN MỀM CHUYỂN RINEX HÃNG COMNAV – CRU

9

PHẦN MỀM KHẢO SÁT HÃNG COMNAV – SURVEY MASTER

10

PHẦN MỀM XỬ LÝ SỐ LIỆU GNSS – TRIMBLE BUSINESS CENTER (TBC)

11

PHẦN MỀM MICROSTATION – V8.11i

STT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
DOWNLOAD

1

973/2001/TT-TCĐC

HD ÁP DỤNG HỆ QUY CHIẾU VÀ HỆ TOẠ ĐỘ QUỐC GIA VN-2000 DO TỔNG CỤC ĐỊA CHÍNH BAN HÀNH

2

QCVN 04:2009-BTNMT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG LƯỚI TOẠ ĐỘ

3

QCVN 11:2008-BTNMT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG LƯỚI ĐỘ CAO

4

TCVN 9364:2012

NHÀ CAO TẦNG – KĨ THUẬT ĐO ĐẠC PHỤC VỤ CÔNG TÁC THI CÔNG

5

TCVN 9398:2012

CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH – YÊU CẦU CHUNG

6

TCVN 9401:2012

KỸ THUẬT ĐO VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU GPS TRONG TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH

7

TCVN 9360:2012

QUY TRÌNH KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH ĐỘ LÚN CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO CAO HÌNH HỌC

8

TCVN 9399:2012

NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – XÁC ĐỊNH CHUYỂN DỊCH NGANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC ĐỊA

9

TCVN 9400:2012

NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DẠNG THÁP – XÁC ĐỊNH ĐỘ NGHIÊNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC ĐỊA

10

TCCS XX:2015/CHHVN

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ – TIÊU CHUẨN ĐO SÂU DƯỚI NƯỚC BẰNG THIẾT BỊ HỒI ÂM

11

TCVN 10336:2015

YÊU CẦU KỸ THUẬT – KHẢO SÁT ĐỘ SÂU TRONG LĨNH VỰC HÀNG HẢI

12

TCCS 31:2020/TCĐBVN

ĐƯỜNG Ô TÔ – TIÊU CHUẨN KHẢO SÁT

13

07/2021/TT-BTNMT

QUY ĐỊNH KỸ THUẬT THU NHẬN VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU ẢNH SỐ TỪ TÀU BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI  PHỤC VỤ XÂY DỰNG CẬP NHẬT CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ QUỐC GIA TỶ LỆ 1:2000, 1:5000 VÀ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TỶ LỆ 1:500, 1:1000

14

24/2018/TT-BTNMT

QUY LUẬT VỀ KIỂM TRA, THẨM ĐỊNH, NGHIỆM THU CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ

15

68/2015/TT-BTNMT

QUY ĐỊNH KỸ THUẬT ĐO ĐẠC TRỰC TIẾP ĐỊA HÌNH PHỤC VỤ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ TỶ LỆ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000

16

08/2008/QĐ-BTNMT

QUY PHẠM THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỶ LỆ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 VÀ 1:10000

17

03/2020/TT-BTNMT

QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VỀ MẠNG LƯỚI TRẠM ĐỊNH VỊ VỆ TINH QUỐC GIA

Chat ngay với chúng tôi!
Liên hệ hotline để được tư vấn!