Lược đồ quy trình UAV
  • Khách hàng: BER Company
  • Nội dung công việc: CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH BẰNG THIẾT BỊ BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI PHANTOM 4 RTK
  • Thời gian: May 30, 2021
  • Diện tích: 60,000 hectar
  • Địa điểm: Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, Việt Nam

Website: https://dainamhcm.net

Share:

Máy bay không người lái Phantom 4 RTK
Sơ đồ thiết kế tuyến bay

KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH KHU DU LỊCH ÁNH DƯƠNG

Nhiệm vụ công tác khảo sát địa hình

Nhiệm vụ đặt ra cho công tác khảo sát địa hình công trình là để đánh giá và thể hiện toàn bộ mặt bằng và cao độ hiện trạng của dự án xây dựng nói chung và các hạng mục công trình nói riêng, lập bình đồ địa hình từ đó đề ra phương án thiết kế và thi công công trình thích hợp, cụ thể:

–  Xây dựng các điểm khống chế cơ sở về tọa độ và cao độ, theo hệ thống tọa độ và cao độ quốc gia phục vụ đo vẽ chi tiết bình đồ địa hình;

–  Xác định rõ ranh giới của dự án với các công trình kế cận;

–  Xác định cao độ địa hình của toàn bộ dự án theo hệ thống độ cao quốc gia;

–  Xác định các đối tượng trên bề mặt (các địa vật) hiện hữu trên khu vực dự án và thể hiện thuộc tính của các đối tượng;

 

–  Sau khi hoàn thành công tác đo đạc ngoài hiện trường, tiến hành lập bình đồ địa hình tỷ lệ 1:500 làm tài liệu cơ bản để phục vụ cho việc tính toán, đưa ra các giải pháp công trình phù hợp. Làm cơ sở để tính toán thiết kế cơ sở, tính khối lượng và lập tổng dự toán công trình.

Tiêu chuẩn áp dụng trong công tác khảo sát địa hình

– Số 07/2021/TT-BTNMT “Quy định kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay  không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 “

  TCXDVN 9398:2012 “Công tác trắc địa trong xây dựng công trình – Yêu cầu chung”.

  TCXDVN 9401:2012 “Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình”.

  96TCN 43-90 “Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỉ lệ 1:500–1:5000” của Cục đo đạc và bản đồ nhà nước.

  QCVN 06/2009/TT-BTNMT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ”.

  QCVN 11:2008/BTNMT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao”.

  68/2015/TT-BTNMT “Thông tư quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở nền địa lý tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000”

Quy trình khảo sát lập bản đồ bằng công nghệ UAV

Quy trình khảo sát lập bản đồ bằng UAV
Chat ngay với chúng tôi!
Liên hệ hotline để được tư vấn!