• Khách hàng: IDC1 Company
  • Thời gian: April 27, 2021
  • Diện tích: 55,4 hectar
  • Địa điểm: Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Website: https://dainamhcm.net

Share:

KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP

Giới thiệu về dự án khảo sát

Mục tiêu của công tác nghiệm thu là để kiểm tra cao độ địa hình đáy sông Thị Vải thuộc Tân Cảng Quốc Tế Cái Mép.

Công trình: Báo hiệu hàng hải chuyên dùng đường thủy sông Thị Vải, cảng Cái Mép.

Vị trí dự án: thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam.

Diện tích khảo sát: ~ 55,4 ha

Tiêu chuẩn áp dụng trong công tác khảo sát địa hình

        TCVN 4419-87 “Tiêu chuẩn khảo sát xây dựng”.

        TCXDVN 9398:2012 “Khảo sát thi công – Những yêu cầu chung”.

        TCVN 10336:2015 ‘’Khảo sát độ sâu trong lĩnh vực hàng hải –  Yêu cầu kỹ thuật’’

        TCCS XX:2015/CHHVN ‘’Tiêu chuẩn cơ sở- Tiêu chuẩn khảo sát đo sâu dưới nước bằng thiết bị hồi âm.’’

       96 TCN 43-90 “Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500–1/5000” của Cục đo đạc và bản đồ Nhà nước.

        TCXDVN 9401:2012 “Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình”.

       Engineering and Design – Hydro graphic Survey (U.S. Army Corp of Engineers, 1 January 2002).

       Engineering and Design, Topographic & Hydro graphic Survey.

      –       British standard BS 5930.

Hệ tọa độ và độ cao dùng trong công tác khảo sát địa hình

–  Hệ tọa độ VN2000:

     o Phép chiếu: UTM, múi chiếu 3°.

     o  Kinh tuyến trục: 106°00’.

     o  Hệ số biến dạng tại kinh tuyến trục: 0.9999.

– Hệ độ cao: Hải đồ.

Nội dung công tác khảo sát địa hình

Kết luận về công tác khảo sát địa hình

Công tác nghiệm thu địa hình dưới nước đã được thực hiện tuân theo yêu cầu đề cương và các quy định hiện hành. Không có tai nạn và vấn đề nào bất thường xảy ra trong suốt quá trình khảo sát tại hiện trường.

Kết quả nghiệm thu và báo cáo nghiệm thu địa hình dưới nước đã đáp ứng được các yêu cầu về khối lượng và chất lượng tuân thủ theo hợp đồng và các quy định hiện hành.

Chat ngay với chúng tôi!
Liên hệ hotline để được tư vấn!