• Khách hàng: Đại Phát Company
  • Thời gian: June 27, 2021
  • Diện tích: 24,0 hectar
  • Địa điểm: An Chấn, Tuy An, Phú Yên, Việt Nam

Website: https://dainamhcm.net

Share:

Sơ đồ vị trí dự án
Thiết kế đường chạy đo sâu
Máy đo sâu hồi âm Hydrotrac II
Máy định vị DGPS Beacon Trimble SPS361
Thiết bị đo sâu_Bãi Xép
Thiết bị đo sâu trên thuyền
Lưu dữ liệu trên máy tính laptop
Địa hình Bãi Xép
Địa hình khu đo (1)
Địa hình Bãi Xép
Địa hình khu đo (2)

KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH KHU DU LỊCH SINH THÁI BÃI XÉP

Giới thiệu khu vực khảo sát địa hình

Bãi Xép hay còn gọi là Bãi Xếp nằm tại xã An Chấn, huyện Tuy An cách thành phố Tuy Hòa – Phú Yên khoảng 14km về hướng Bắc.

Mục đích của công tác khảo sát địa hình nhằm lựa chọn vị trí thích hợp để tư vấn, thiết kế xây dựng khu du lịch sinh thái Bãi Xép.

Công trình: Khu du lịch sinh thái Bãi Xép – Phú Yên.

Vị trí dự án: An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Diện tích khảo sát: ~ 24 ha.

Tiêu chuẩn áp dụng trong khảo sát địa hình

        TCVN 4419-87 “Tiêu chuẩn khảo sát xây dựng”.

        TCXDVN 9398:2012 “Khảo sát thi công – Những yêu cầu chung”.

        TCVN 10336:2015 ‘’Khảo sát độ sâu trong lĩnh vực hàng hải –  Yêu cầu kỹ thuật’’

        TCCS XX:2015/CHHVN ‘’Tiêu chuẩn cơ sở- Tiêu chuẩn khảo sát đo sâu dưới nước bằng thiết bị hồi âm.’’

       96 TCN 43-90 “Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500–1/5000” của Cục đo đạc và bản đồ Nhà nước.

        TCXDVN 9401:2012 “Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình”.

       Engineering and Design – Hydro graphic Survey (U.S. Army Corp of Engineers, 1 January 2002).

       Engineering and Design, Topographic & Hydro graphic Survey.

       British standard BS 5930.

Hệ tọa độ và độ cao áp dụng trong khảo sát địa hình

–  Hệ tọa độ VN2000 – tỉnh Phú Yên:

     o Phép chiếu: UTM, múi chiếu 3°.

     o  Kinh tuyến trục: 108°30’.

     o  Hệ số biến dạng tại kinh tuyến trục: 0.9999.

– Hệ độ cao: Hòn Dấu – Hải Phòng.

Nội dung công tác khảo sát địa hình

Công tác khảo sát được thực hiện tuân theo yêu cầu của hồ sơ kỹ thuật lập bởi chủ đầu tư, đề cương kỹ thuật của nhà thầu khảo sát và các tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước.

Hạng mục công việc khảo sát

Stt.

Hạng mục công việc

Đơn vị

Khối lượng

1.

Huy động và giải tán

Gói

1

2.

Thu thập mốc khống chế tọa độ và độ cao công trình

Mốc

2

3.

Khảo sát địa hình tỷ lệ 1:500, đường đồng mức 1m

Ha

24

4.

Xử lý số liệu, lập bản vẽ, báo cáo

Gói

1

a.     Thu tập điểm khống chế tọa độ và cao độ.

Số lượng: 2 điểm khống chế DCII-3, DCII-4.

Điểm khống chế dự án cung cấp bởi chủ đầu tư.

ĐIỂM KHỐNG CHẾ TỌA ĐỘ, CAO ĐỘ

 Số hiệu

VN2000, kinh tuyến trục 108°30’00”, múi chiếu 3°

Độ cao (m)

 Bắc (m)

 Đông (m)

DCII-3

1458648.223

587035.107

12.414

DCII-4

1458555.118

587166.546

13.550

b.     Khảo sát địa hình dưới nước.

Bản đồ địa hình được thành lập tỷ lệ 1/500 với diện tích 14 hecta, khoảng cao đều đường đồng mức 0.5m.

Các công tác thực hiện như sau:

Kiểm tra thiết bị đo sâu

Thiết bị dùng cho việc đo sâu là máy đo sâu Odom Hydrotrac II độ chính xác cao, máy được kiểm tra bằng đĩa kim loại 60x60cm, dày khoảng 3mm (được gọi là đĩa kiểm nghiệm), đã tiến hành kiểm tra tại các thang độ sâu phù hợp với độ sâu trong khu đo. Kết quả kiểm tra máy đo sâu đạt yêu cầu.

Kiểm tra thiết bị DGPS

Đặt máy thu GPS được kết nối trực tiếp với laptop để thể hiện tọa độ trên màn hình laptop và tọa độ được thu trực tiếp vào phần mềm Hydromagic. Kết quả kiểm tra thiết bị DGPS theo phương pháp tọa độ tại mốc DCII-3 đạt yêu cầu với sai số vị trí nhỏ hơn 0.1m.

Thiết kế tuyến đo sâu

Việc thiết kế các tuyến đo sâu được thực hiện trước khi tiến hành công tác đo sâu. Tỷ lệ bình đồ là 1/500, khoảng cách giữa 2 đường chạy là 10m. Khoảng cách trung bình giữa 2 điểm đo sâu trên cùng 1 đường chạy khoảng 5m. Sau khi đo xong các đường chạy, chạy các  tuyến chạy vuông góc để kiểm tra cách nhau khoảng 100m.

Công tác đo sâu

Nguyên tắc đo sâu hồi âm ứng dụng công nghệ DGPS kết hợp với quan trắc trạm nghiệm triều được trình bày tóm tắt như sau:

  • Máy thu GPS Trimble SPS 361 và máy đo sâu hồi âm Odom Hydrotrac II được cài đặt với cùng tốc độ thu dữ liệu. Atenna GPS và cần đo sâu được đặt đồng trục trên thuyền khảo sát. Một máy tính Laptop đặt trên thuyền có cài đặt sẵn phần mềm đo sâu HYDROMAGIC liên kết với máy đo sâu hồi âm và máy thu tín hiệu GPS. Dữ liệu đo được thu thập theo thời gian thực và tự động lưu vào máy tính. Quan trắc trạm nghiệm triều diễn ra đồng thời với việc đo độ sâu trên thuyền khảo sát, cứ 15 phút đọc số liệu mực nước một lần từ bắt đầu đến kết thúc quá trình đo.
  • Khi tàu khảo sát bắt đầu di chuyển, màn hình laptop thể hiện vị trí của tàu. Do đó, chúng ta có thể kiểm soát được việc tàu di chuyển theo đúng tuyến đã thiết kế một cách chính xác. Tọa độ điểm đo sẽ được phần mềm HYDROMAGIC sẽ tự động chuyển đổi các giá trị tọa độ của các điểm dưới đáy sông từ hệ WGS-84 sang hệ VN2000, cùng với giá trị độ sâu ghi nhận từ máy đo sâu sẽ được thể hiện, lưu lại trên Laptop. Giá trị độ sâu được lưu từ máy tính kết hợp với kết quả quan trắc trạm nghiệm triều sẽ xử lý để bằng phần mền HYDROMAGIC để cho ra kết quả cao độ địa hình phục vụ công tác thành lập bình đồ.
  • Số liệu đo địa hình dưới nước được lưu vào máy tính bằng phần mềm HYDROMAGIC dưới dạng cột XYH. Sử dụng phần mềm ADS Civil để biên tập bình đồ, sau đó xuất sang Autocad để biên tập hoàn thiện.

Nhận xét về công tác khảo sát địa hình

Căn cứ vào số liệu khảo sát địa hình ở thời điểm hiện tại chúng tôi có những nhận xét sau:

+ Cao độ thoải đều từ phần tiếp giáp bờ cát và phần không vướng bãi đá ngầm trở ra phạm vi khảo sát.

+Cao độ không đều ở khu vực bãi đá ngầm.

+Công tác khảo sát và báo cáo tác đo vẽ chi tiết tỉ lệ 1/500 tại dự án được thực hiện theo khối lượng được duyệt và tuân thủ theo các qui trình qui phạm hiện hành.

Chat ngay với chúng tôi!
Liên hệ hotline để được tư vấn!