LIÊN HỆ QUAN TRẮC CÔNG TRÌNH 0945408112

Quan trắc công trình

Quan trắc lún và biến dạng công trình là công tác vô cùng cần thiết nhằm xác định các giá trị độ lún (độ lún lệch, tốc độ lún trung bình …) của công trình so với các giá trị tính toán theo thiết kế, qua đó đánh giá khả năng làm việc và độ ổn định của nền móng công trình trong quá trình xây dựng và sử dụng sau này.

Các dạng quan trắc bao gồm: lún, chuyển vị và nghiêng. Cụ thể là:

  • Kiểm tra, xác định độ lún: Các thông số về độ lún bao gồm lún lệch, tốc độ lún của công trình. Chúng được so sánh với giới hạn lún đã được tính toán bằng thiết bị chuyên dụng trong thi công xây dựng.
  • Đánh giá khả năng làm việc của nền móng công trình.
  • Đánh giá mức độ hiện trạng trong tương lai (sau khi sử dụng).
  • Xác định độ độ lún và chuyển dịch trung bình của công trình. Đánh giá xem chúng có nằm trong giới hạn cho phép tương ứng hay không.
Chat ngay với chúng tôi!
Liên hệ hotline để được tư vấn!