Đo vẽ địa chính là gì

Đo đạc địa chính là xác định ranh giới, mốc giới và diện tích của  các lô/ thửa đất trên thực địa. Sau đó thể hiện chính xác lên bản đồ nhằm phục vụ cho công tác quản lý đất đai, cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất.

Đây cũng là hoạt động phục vụ nhu cầu mua bán, thu thuế quyền sử dụng đất, thuế chuyển nhượng, thuế chuyển mục đích sử dụng…

Đo vẽ địa chính bao gồm:

  • Trích đo vẽ thửa đất
  • Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính
  • Đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính
  • Đo vẽ mới bản đồ địa chính
Chat ngay với chúng tôi!
Liên hệ hotline để được tư vấn!