• Khách hàng: IDC1 Company
  • Thời gian: August 27, 2020
  • Diện tích: 50,000 hectar
  • Địa điểm: Cát Lái, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website: https://dainamhcm.net

Share:

KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH CẢNG CÁT LÁI

Giới Thiệu về dự án khảo sát

Mục tiêu của công tác nghiệm thu là để kiểm tra cao độ địa hình đáy sông Đồng Nai thuộc bến tàu neo đậu Cảng Cát Lái.

Công trình: Nạo vét, duy tu bến tàu neo đậu, cảng Cát Lái.

Vị trí dự án: Cát Lái, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Diện tích khảo sát: ~ 50,0 ha.

Tiêu chuẩn áp dụng cho công tác khảo sát địa hình

        TCVN 4419-87 “Tiêu chuẩn khảo sát xây dựng”.

        TCXDVN 9398:2012 “Khảo sát thi công – Những yêu cầu chung”.

        TCVN 10336:2015 ‘’Khảo sát độ sâu trong lĩnh vực hàng hải –  Yêu cầu kỹ thuật’’

        TCCS XX:2015/CHHVN ‘’Tiêu chuẩn cơ sở- Tiêu chuẩn khảo sát đo sâu dưới nước bằng thiết bị hồi âm.’’

       96 TCN 43-90 “Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500–1/5000” của Cục đo đạc và bản đồ Nhà nước.

        TCXDVN 9401:2012 “Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình”.

       Engineering and Design – Hydro graphic Survey (U.S. Army Corp of Engineers, 1 January 2002).

       Engineering and Design, Topographic & Hydro graphic Survey.

      –       British standard BS 5930.

Hệ tọa độ và độ cao dùng trong công tác khảo sát địa hình

–  Hệ tọa độ VN2000:

     o Phép chiếu: UTM, múi chiếu 3°.

     o  Kinh tuyến trục: 106°00’.

     o  Hệ số biến dạng tại kinh tuyến trục: 0.9999.

– Hệ độ cao: Hải đồ

Nội dung công tác khảo sát địa hình

Kết luận về công tác khảo sát địa hình

Chat ngay với chúng tôi!
Liên hệ hotline để được tư vấn!