LƯỚI KHỐNG CHẾ TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH

Chọn mặt chiếu và hệ thống tọa độ trong trắc địa công trình

Công tác trắc địa công trình thường tiến hành trên mặt đất (mặt phẳng ngang) còn số liệu tọa độ Nhà nước (X, Y) theo hệ tọa độ VN2000 (phép chiếu UTM). Như vậy ta phải có mối liên hệ giữa hệ tọa độ Nhà nước với hệ tọa độ trên mặt phẳng ngang.

Mối liên hệ được tóm tắt như sau: D –> Sn –> Se –> Su

Trong đó: Sn = D*cosV ( Với D là khoảng cách xiên đo được)

 

Mối quan hệ giữa khoảng cách đo và khoảng cách chiếu

Số hiệu chỉnh khi chuyển từ mặt phẳng ngang về mặt ellipsoid

Số hiệu chỉnh khoảng cách khi chuyển từ mặt phẳng ngang về mặt ellipsoid

1. Se = Sn + S1

 

Số hiệu chỉnh khi chuyển từ mặt ellipsoid về mặt chiếu UTM

Số hiệu chỉnh từ mặt ellipsoid về mặt chiếu UTM

2. Su = Se + S2 

Ví dụ minh họa

Tọa độ một điểm địa chính ở huyện Bình Chánh, TP.HCM trong hệ VN2000 có X = 1193263.501m, Y= 583447.780m múi 6o thì có nghĩa điểm đó cách kinh tuyến trục (đối với TP.HCM) một khoảng cách là bao nhiêu? Tính các số hiệu chỉnh từ mặt ngang về mặt chiếu UTM? Biết Sn = 500m.

Chọn múi chiếu trong trắc địa công trình

  • Múi chiếu 3 độ / 6 độ, nhưng kinh tuyến trục được quy định theo BTNMT chứ không phải theo thông lệ quốc tế. Nhưng chúng ta có thể chuyển đổi tọa độ từ múi chiếu này sang múi chiếu khác bằng các phần mềm trắc địa hiện nay (chẳng hạn như Geotool).
  • Lý do chọn múi chiếu trong trắc địa công trình là vì: nếu khu đo có độ cao trung bình < 32m và nằm cạnh cát tuyến của múi chiếu 3 độ / 6 độ thì số liệu cạnh đo trên mặt phẳng ngang và trên mặt chiếu là tương đương nhau. Khi đó ta không cần quan tâm đến các số hiệu chỉnh nữa.
  • Nếu dùng hệ thống tọa độ giả định thì chúng ta không cần quan tâm đến số hiệu chỉnh này.
Phép chiếu UTM múi chiếu 6 độ

Cách chọn kinh tuyến trục của múi chiếu

Giả sử khu đo tại TP. HCM cách kinh tuyến trục 20km, thì chênh lệch giữa khu đo và cát tuyến bằng (90 – 20)/111 = 0.63 độ.

—> chuyển tọa độ Nhà nước từ 105.75 (múi 3 độ) sang 105.10 (múi 3 độ) bằng phần mềm Geotool.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat ngay với chúng tôi!
Liên hệ hotline để được tư vấn!